O soutěži

 

Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR.

Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu indexu finančního zdraví, který umožňuje průkazně porovnat výsledky hospodaření podniku s daňovou evidencí i účetnictvím.

Významným přínosem pro účastníka soutěže je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěžícími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové ve speciálních kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

Soutěž Zemědělec roku 2019 se vyhlašuje v těchto kategoriích:

Zemědělec roku – smíšená výroba (33–66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2018).

Zemědělec roku – pěstitel (více než 66 % tržeb z rostlinné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2018).

Zemědělec roku – chovatel ( více než 66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2018).

Speciální kategorie:

Nejlepší ekologický zemědělec – 100 % tržeb z ekologické produkce.

Farmářka roku  – fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby

Mladý farmář roku – fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby, ve věku do 40 let.

Malá farma roku do 100 ha – obhospodařovaná zemědělská půda v registru LPIS do 100 ha.

Zemědělec roku s potravinářskou výrobou – potravinářská výroba se podílí min. 10 % na celkových tržbách (stručný popis, charakteristika výroby, požadavek na 100 % základní suroviny tuzemského původu)

Objev roku – nově přihlášený do soutěže Zemědělec roku, nikdy se soutěže neúčastnil, v posledních deseti ročnících nebyl v soutěži hodnocen

Zemědělec roku v kraji – pro přihlášku je rozhodující převažující výměra pozemků v daném kraji.

Společensky odpovědný Zemědělec roku –   není hodnoceno výpočtem, popis činnosti a fotodokumentaci nutno dodat s přihláškou.

Přihlásit se můžete pouze online vyplněním přihlášky zde.