Ekonomická konference 2018

Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání 2018

Sborník k ekonomické konferenci 2018