Ekonomická konference 2019

EVROPSKÉ A ČESK0 ZEMĚDĚLSTVÍ V BUDOUCÍCH PODMÍNKÁCH

Generační obměna v zemědělství: současnost a budoucnost mladých zemědělců

Evropská produkce hovězího masa v kontextu mezinárodní konkurence a obchodních dohod

Situace a očekávaný vývoj na trhu vybraných zemědělských komodit

Možné dopady vymezení skutečného zemědělce na české zemědělství v rámci  nové SZP po roce 2021

Sborník k ekonomické konferenci 2019