Vážení ocenění v soutěži Zemědělec roku 2020,

Vážení spolupořadatelé a partneři,

Vážená zemědělská veřejnosti.

Přijměte níže umístěnou přílohu týdeníku Zemědělec jako alternativu slavnostního vyhlášení soutěže Zemědělec roku 2020, sejít jsme se na podzim roku 2020 prostě nemohli. Prozradím, že slavnostní vyhlášení se mělo uskutečnit 10. 11. v prostorách Národní galerie – Veletržní palác. V prostorách, do kterých jsme vás ještě nikdy nepozvali a které jsou důstojné a krásné. Nyní tedy víte, kam vás pozveme, někdy v listopadu 2021, na vyhlášení výsledků soutěže Zemědělec roku 2021. Snad to v té době Covid dovolí. Poháry, pamětní listy a šeky s finanční odměnou doručíme oceněným přímo na jejich domovské podniky a farmy snad během února – dubna, prostě jakmile to epidemiologická situace dovolí.

Parametrem letošního hodnocení byl ukazatel rentabilita aktiv. Kdo a jak v tomto parametru hodnocení uspěl, to se účastníci soutěže dozvědí v dopise, který obdrží po novém roce a kde jim sdělíme jejich celkové pořadí, údaj o průměru všech zúčastněných, údaj o nejvyšším a nejnižším bodovém hodnocení. Každý účastník se dozví údaje jen o sobě, veřejně známé jsou jen výsledky a umístění vítězů jednotlivých kategorií, které vám představujeme v této brožuře.

Oceněným v soutěži Zemědělec roku 2020 patří blahopřání, všem zemědělcům patří poděkování.

Za organizační výbor

Martin Sedláček

Ředitel Profi Press s.r.o.