Zemědělec roku 2020

má letos svůj 19. ročník. Přihlášky prosím zasílejte do 30. 9. 2020 a prostřednictvím https://www.zemedelecroku.cz/prihlaska/, nebo přímo na UZEI Praha.

Pokud z epidemiologických důvodů nebude možné uskutečnit slavnostní vyhlášení 10. 11. 2020 v prostorách Národní galerie ve Veletržním paláci v tradičním počtu cca 400 lidí, proběhne vyhlášení soutěže v alternativních prostorách a v počtu lidí odpovídajícím epidemiologickým nařízením, tedy za účasti oceněných a oceňovaných.

Za organizační výbor

Martin Sedláček

ředitel Profi Press s.r.o.